Blaser Swisslube Logo

„Nevidím jedinou bublinu.“

Blasogrind GTC 7

Rico Pollak – vedoucí brusné technologie, Blaser Swisslube AG

Špičkový brusný olej s formulací optimalizovanou pro výkon

  • Pro vysokou rychlost posuvu, dlouhé intervaly oblékání a vynikající kvalitu povrchu
  • Aktivní inhibice kobaltu zabraňující vylučování při mletí karbidu
  • Bezbarvý a průhledný pro jasný pohled na proces broušení
  • Bez zápachu pro příjemné pracovní prostředí
Zvláště vhodné pro broušení nástrojů a opětovné broušení
  • Pro karbid, keramiku a cermet
  • Vhodné také pro broušení profilového a plíživého posuvu

Optimální chladicí výkon díky rychlému odvodu vzduchu

  • Zabraňuje mikrošounům v nástrojích
  • Umožňuje menší nádrž na chladicí kapalinu
Blasogrind GTC 7 better than customary grinding oils

Vyžádáme si více informací

Rád bych se více věděl o Blasogrind GTC 7 a Blaserově jedinečném tekutém nástroji.

Stahování souborů

Blasogrind GTC 7 – "Nezaznamenat ani jednu jedinou vzduchovou bublinu."