Blaser Swisslube Logo
Co je Liquid Tool?
Naše jedinečná kombinace odborníků na obrábění, služeb na míru a vynikajících produktů promění vaši kapalinu pro obrábění kovů v klíčový faktor úspěchu… Tekutý nástroj.
Bez ohledu na materiál, aplikaci a odvětví vám pomůžeme plně využít potenciál vašich strojů a nástrojů. Z desítek let zkušeností s obráběním i chemií víme, že stabilita procesu, ekonomická efektivita a spokojenost obráběče jsou faktory, které rozhodujícím způsobem závisí na výběru a kvalitě kapaliny pro obrábění kovů a celého procesu.
4 kroky k naší kapalině Tekutý nástroj.
Liquid Tool step 1 - we analyze your current production process

Krok 1 – Komplexní analýza vašeho současného výrobního procesu

Situace každého zákazníka je jedinečná. Proto se kapaliny pro obrábění kovů Blaser Swisslube neprodávají jako standardní zboží. Tím, že nejprve zjistíme situaci každého zákazníka, vytvoříme základy pro dlouhodobou úspěšnou spolupráci. Prověříme vaši situaci z hlediska možných zlepšení a pomůžeme vám je v maximální míře realizovat.

Naši odborníci na obrábění společně s vámi na místě analyzují váš výrobní proces a požadavky. Tuto analýzu nabízíme zdarma, protože jsme přesvědčeni, že pro vás můžeme vytvořit přidanou hodnotu.
Liquid Tool - step 2 we provide a report and improvement recommendations

Krok 2 – Zpráva o stavu a doporučení ke zlepšení

K ověření prvků přidané hodnoty našeho návrhu jsme vyvinuli vlastní analyzátor Liquid Tool Analyzer. Na základě výsledků situační analýzy vypracujeme nabídku produktů a služeb na míru, abychom splnili vaše požadavky a dosáhli vašich cílů.

Poskytneme vám zprávu o stavu vaší současné výroby a upozorníme na potenciální oblasti pro zlepšení. Poté společně s vámi stanovíme konkrétní cíle a definujeme, jak jich lze dosáhnout.
Liquid Tool - step 3 we provide onsite testing of your production environment

Krok 3 – Zkoušky na místě

Před implementací našeho nového řešení v celé vaší dílně provedeme implementaci na stroji nebo strojích podle vašeho výběru. Tímto způsobem můžeme zaručit výsledky naší analýzy Liquid Tool Analysis a zajistit, abyste byli plně spokojeni před zavedením nového řešení v plném rozsahu.

Naše doporučené řešení otestujeme ve vašem produkčním prostředí. Vy a vaši kolegové si můžete vyzkoušet naši kapalinu pro obrábění kovů v akci a na vlastní kůži se přesvědčit o vylepšeních.
Liquid Tool - step 4 we implement the solution and provide training and support

Krok 4 – Zajištění a implementace

Proškolíme vaši obsluhu v zacházení s našimi chladicími mazivy, podpoříme vás plány sledování a pokyny a předáme vám další tipy pro správné zacházení s chladicími mazivy, které vycházejí z našich čtyřicetiletých zkušeností v oboru CNC.

Poté, co se ujistíme, že výsledky testů splnily naše cíle, naplánujeme implementaci nového řešení a také školení a podporu.
`
Liquid Tool - Blaser Swisslube 4 steps to  success
Naše služby nekončí implementací, vždy budeme spolehlivým partnerem, který zajistí váš trvalý úspěch. Poskytujeme specializovanou podporu a pravidelně vás kontaktujeme, abychom zaručili, že váš proces obrábění bude vždy fungovat na špičkové úrovni.
Náš Tekutý nástroj – více než jen chladicí mazivo.
Další informace o výhodách naší kapaliny Tekutý nástroj.
Pokud byste chtěli od stávající kapaliny pro obrábění kovů přejít k Liquid Tool, vyžádejte si analýzu vašeho výrobního procesu.
Downloads

Our Commitment – the Liquid Tool