Blaser Swisslube Logo

Mini Jetmix

Blaser Swisslube – Mini-Jetmix mixážní zařízení

Mini-Jetmix je ideální míchací zařízení pro přípravu homogenních a jemně rozptýlených emulzí koncentrátu řezné kapaliny ve vodě. Správná příprava je předpokladem pro trvalou stabilitu emulze. Objem při tlaku vody 6 barů: 960 litrů / h pro Mini-Jetmix.

Požádejte nás o cenovou nabídku:

Stahování souborů

Manipulace s vodou mísitelnou chladicí kapalinou a péče o ni

Mini-Jetmix - Montážní a servisní příručka