Blaser Swisslube Logo
Naší další vášní, vedle obrábění kovů, je létání balónem
V roce 1989 měl Peter Blaser nápad, aby se název firmy nesl do světa horkovzdušným balónem. Z této myšlenky vznikla ve Švýcarsku, Německu a USA firemní sportovní skupina, která má dnes 16 balónů. Mnoho zaměstnanců spolupracuje s námi jako piloti, jako pozemní posádka a servis. Létání balónem je týmová práce. A pokud se chcete dostat do vzduchu, musíte mít nejprve dobrý vítr a počasí. Již bezpočet zákazníků a zaměstnanců měl to štěstí, že se mohli vznášet v balónu nad krásnou krajinou – v tomto šetrném vozidle, které je po celém světě vlídně přijímáno. Vidět svět shora je impozantní zážitek. Vyzývá nás, abychom se postarali o naši Zemi.

Vedení společnosti neobyčejným způsobem.

 

Balón, to je nejprve jen splasklý plášť. Leží rozprostřený na parkovišti podnikového areálu společnosti Blaser Swisslube. Peter Blaser staví se dvěma pomocníky koš, montuje na něj čtyři plynové láhve a instaluje dva ventilátory, které plášť plní vzduchem. Neuplyne ani pět minut a bílomodrý horkovzdušný balón už stoupá do vzduchu.

Peter Blaser, jemuž se odteď říká již jen Peter, protože vzduchoplavci si ve vzduchu tykají, tedy Peter řídí balón nad Hasle-Rüegsau. Jednu ruku má při tom na plynové rukojeti, kterou vhání hlasitě syčící plameny dovnitř pláště, ve druhé ruce má červené lanko pro upouštění vzduchu, jímž otevírá textilní klapky umístěné na vrcholu balónu.

«Kam to poletíme?», chceme vědět.
«Zpátky sem», říká Peter, «při letu balónem ovšem nikdo nikdy neví se stoprocentní jistotou, kde nakonec přistane.»

To může být pravda. Přesto se však nedokážete zbavit pocitu, že Peter Blaser ví zcela přesně, kde s balónem přistane. Tento muž, který během svého více než 35 let trvajícího působení v čele společnosti Blaser Swisslube, učinil z podniku to, čím v současnosti je, a který je stále úřadujícím předsedou jeho správní rady, si důkladně nastudoval povětrnostní situaci. Konečně, žádný podnik také jen tak jednoduše neprojde proměnou z pouhého prodejce mazacích prostředků na švýcarském trhu na globálního výrobce chladicích maziv, jenž své produkty dnes prodává v 60 zemích světa.

«A jak dlouho bude let trvat», ptáme se, ačkoli již tušíme, jaká bude odpověď. „Přibližně hodinu, ale i tohle může dopadnout úplně jinak.»

Balón klouže jen pár metrů nad střechami továrních hal – řízení firmy z ptačí perspektivy. Kdyby u kormidla nestál několikanásobný mistr Švýcarska a vicemistr Evropy v pilotování balónu, neubránili byste se strachu.

Většina obyvatel vsi stále ještě spí, ozývá se jen štěkot několika psů, vyplašených syčivým zvukem plynového hořáku. Petera to nyní táhne do vyšších sfér a začíná si pohrávat s větrem.

Na počátku bylo přání Petera Blasiera, aby byl vnímán jako významný zaměstnavatel v regionu, i kousek za úzkými hranicemi regionu Emmental. Balón s obrovským pomalovaným povrchem se mu zdál jako to pravé a pro mírně kopcovitou krajinu jako vhodný nástroj. „Opravdu jsem nechtěl balón řídit sám, ale při prvním letu mě to chytlo a stal se ze mě vášnivý vzduchoplavec“, říká Peter. Dnes roznáší tucet balónů logo společnosti v pravém slova smyslu do všech koutů světa. Interní firemní balónová skupina má 70 členů. Dokonce i dceřiná společnost v USA byla nakažena touto vášní a založila vlastní balónovou skupinu Když zákazník poprvé stoupá do vzduchu s balónem Blaser Swisslube, jako poděkování za dlouholetý vztah, stmelí tato jedinečná událost kupujícího a prodávajícího ještě více. Žádný marketingový odborník by neuměl vymyslet lepší koncept současně pro reklamu vytvářející image společnosti, motivaci zaměstnanců a loajalitu zákazníků.

Peter mezitím s naším balónem vystoupal do výšky 2000 metrů. Ranní slunce utápí sněhem pokryté Alpy ve zlatavé záři. Svět dole pod námi odsud vypadá jako krajinka na hraní a lze si snadno představit, jak Peter, tváří v tvář fantastickému výhledu do vzrušujícího neznáma, vymýšlel další a další plány na expanzi podniku.

Přesně za jednu hodinu, zatímco středně rychlé a horské větrné proudy balón zanesly velkým obloukem zpět na Hasle-Rüegsau, přistává Peter přesně na stejném místě, odkud jsme vzlétli. Vždyť jak zní přece krédo naší firmy, říká další nadšený pilot balónu a současný CEO společnosti Marc Blaser? «Nikdy přespříliš neslibovat a o to více dodávat – a nikdy při tom neztrácet přehled.»

Marc Blaser zdědil talent a vášeň pro létání balónem po svém otci.. Jako člen švýcarského národního mužstva se úspěšně účastní mezinárodních setkání posádek balónů a soutěží.