Blaser Swisslube Logo

Podívejme se na to zblízka

Správné použití vhodné chladicí kapaliny může mít obrovský pákový efekt na stabilitu, kvalitu, výkon a tím i na náklady vaší výroby.

Desítky let zkušeností s obráběním nás naučily, že mezi chemií a mechanikou existují složité vztahy. Chemici a odborníci na obrábění v našich laboratořích a technologickém centru se zaměřují na každý detail a vyvíjejí chladicí kapaliny, které vám pomohou plně využít potenciál vašich strojů a nástrojů.

Blaser Swisslube CNC Coolant Benefits 4 Steps to the best cnc fluid

Umožníme vám vyrobit více dílů v daném čase. Optimalizujeme váš proces obrábění pomocí naší dlouhodobě stabilní řezné kapaliny v kombinaci s naší analýzou Liquid Tool Analysis. Dosáhnete vyšších rychlostí, posuvů a rychlostí obrábění, což vede k většímu počtu dílů vyrobených za směnu.

Lepší efektivnost nákladů

Výrazně snižujeme náklady na nástroje tím, že snižujeme jejich opotřebení a prodlužujeme jejich životnost, často při současném zvýšení rychlosti cyklu. Dlouhá životnost našich kapalin pro obrábění kovů navíc výrazně snižuje náklady na čištění strojů a likvidaci odpadu.

Prvotřídní kvalita obrábění

Zlepšujeme nejen kvalitu vašeho procesu obrábění, ale také jeho stabilitu. Výsledkem je znatelně vyšší kvalita povrchu, větší přesnost a konstantnější kvalita. To znamená nižší náklady na předělávky, méně vadných výrobků a nižší zmetkovitost. Bez ohledu na typ materiálu, se kterým pracujete, máme pro vás specifické řešení k dosažení těchto výsledků.

Uvolňování vzduchu a ochrana proti pěnění

Naše kapaliny pro obrábění kovů vynikají rychlým uvolňováním vzduchu a ochranou proti pěnění, a to i při použití pod vysokým tlakem a při různých parametrech vody.

Kvalita, zdraví, bezpečnost
a životní prostředí.

Naše produkty spolehlivě minimalizují zdravotní a bezpečnostní rizika obráběče, zlepšují pracovní podmínky a pomáhají chránit životní prostředí.

Seznamte se s konkrétními výhodami každého z našich řešení.

Pokud byste chtěli přejít ze stávající kapaliny pro obrábění kovů na Liquid Tool, vyžádejte si analýzu vašeho výrobního procesu.