Blaser Swisslube Logo
Kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí
Již více než 80 let dosahujeme nejvyšší kvality a spolehlivosti a nabízíme produkty, které chrání lidi i životní prostředí.
Životní prostředí je pro nás velmi důležité, a proto na něj nezapomínáme ani při plánování a aktivitách.

Kvalita, bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí (QHSE)

Naši odpovědnost bereme vážně – v celém hodnotovém řetězci – ve všech našich činnostech hledáme řešení, která jsou ekonomicky, sociálně a ekologicky vyvážená. Pracujeme čestně, společensky odpovědně a způsobem šetřícím zdroje.

Kvalita: Produkty a služby

Kvalita pro naše zákazníky a partnery znamená, že se mohou spolehnout na naše kvalifikované zaměstnance, vysoce kvalitní produkty a služby na míru.

Naším cílem je zvýšit produktivitu a ziskovost našich zákazníků a zároveň vytvořit co nejlepší pracovní podmínky pro zaměstnance.

 • Pokud jde o kvalitu a výkon, jsme jedním z předních světových poskytovatelů řezných kapalin a maziv a souvisejících služeb.
 • Naše produkty mají vlastnosti, které spolehlivě minimalizují zdravotní a bezpečnostní rizika zákazníka, zlepšují pracovní podmínky a chrání životní prostředí.
 • Abychom zaručili trvale vysokou kvalitu našich výrobků a služeb, získali jsme pro náš systém řízení kvality certifikaci ISO 9001 již v roce 1994 – jako jedna z prvních švýcarských společností v oboru.
 • Klademe důraz na proces neustálého zlepšování.
 • Určujeme si měřitelné cíle a používáme vhodné parametry pro vyhodnocení výkonnosti našich podnikových procesů.
 • Systematicky analyzujeme příčiny chyb a účinně a udržitelně je napravujeme.
 • Naši zaměstnanci mají know-how a dovednosti, aby rozpoznali požadavky i očekávání zákazníků a implementovali je v definované kvalitě.

Zdraví a bezpečnost

Naším cílem je poskytnout našim zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště.

 • Definujeme bezpečnostní cíle, navrhujeme programy a ověřujeme jejich plnění tak, abychom zaručili optimální pracovní podmínky.
 • Dodržujeme ty nejpřísnější zákonné nebo vlastní požadavky. Standard zajišťujeme prostřednictvím opakujících se bezpečnostních auditů a poznatky využíváme k neustálému zlepšování bezpečnosti práce v oblasti ochrany zdraví.
 • Při zvažování bezpečnostních rizik se vždy rozhodujeme ve prospěch ochrany zdraví a bezpečnosti a našim zaměstnancům poskytujeme bezpečné pracoviště.
 • Pro úspěšné bezpečné pracovní prostředí je zapotřebí důsledné zapojení a spolupráce našich zaměstnanců. Naše zaměstnance náležitě vzděláváme v otázce bezpečnostních norem a dodržování bezpečnostních pravidel. Zajišťujeme průběžné školení o požadavcích.
 • Budovy a pracoviště vybavujeme v souladu s platnými zdravotními a bezpečnostními normami.
 • Stroje a podpůrné materiály pořizujeme v souladu s platnými bezpečnostními normami s přihlédnutím k ekonomickým požadavkům.

Životní prostředí: Ochrana životního prostředí a udržitelnost

Životní prostředí pro nás bylo vždy velmi důležité. Chladicí kapaliny Blasocut využívají již 45 let biologickou koncepci, která eliminuje přidávání baktericidů.

Lidé i životní prostředí jsou pro nás důležité a představují pro naši společnost klíčové inovační faktory. Snažíme se vyvíjet udržitelná řešení pro naše zákazníky, která dalece přesahují běžné požadavky. Vyvíjíme produkty, které se osvědčují v náročném prostředí definovaném nejmodernějšími technologiemi, ekonomikou, ekologií a bezpečností práce. Usilujeme o to, aby naše produkty a služby byly šetrné k životnímu prostředí, šetřily zdroje a vytvářely udržitelné výhody pro naše zákazníky.

 • Zavázali jsme se k udržitelnému podnikání a ochraně životního prostředí a neustálému zlepšování našich ekologicky orientovaných služeb.
 • Energii a další zdroje využíváme pečlivě a efektivně, abychom snížili nebo eliminovali znečištění.
 • Usilujeme o to, aby naše produkty a služby byly šetrné k životnímu prostředí a šetřily zdroje po celý jejich životní cyklus.
 • Naše zaměstnance vedeme k maximální odpovědnosti za životní prostředí.
 • Je samozřejmé, že dodržujeme právní, etické a oficiální předpisy, stejně jako naše vlastní požadavky na ochranu životního prostředí, případně – pokud to je možné – je překračujeme.
Ke stažení
Downloads for ISO Certificate

21469 QMS ISO Certificate – Blaser Swisslube AG

9001, 14001, 45001 ISO certificate IQNet – Blaser Swisslube AG

9001, 14001, 45001 Certifikát ISO – Blaser Swisslube AG