Blaser Swisslube Logo
Naše Ústava a Kodex chování
Tři generace, jedno motto: Sloužit je důležitější než vydělávat.

Rodinný podnik se zavazuje k přidané hodnotě

Dnes jsme aktivní po celém světě. Naším společným základem je firemní kultura se zakotvenými hodnotami a principy, které byly rozvíjeny napříč generacemi a hranicemi.

Marc (narozen 1975), Willy (1916 – 2008) a Peter Blaser (narozen 1945) na fotografii z oslavy 90. narozenin Willyho Blasera v roce 2006.

Žijeme našimi hodnotami

Jsme zavázáni poskytovat našim obchodním partnerům řešení, která jim dávají měřitelnou přidanou hodnotu a zvyšují jejich konkurenceschopnost. Pochopení potřeb našich zákazníků a splnění těchto potřeb jako naší vlastní výzvy je naší každodenní motivací a dělá nás technologického lídra na trhu v odvětví chladicích kapalin pro obrábění kovů. Odpovědná a prozíravá akce je stejně důležitá jako ohleduplné jednání se všemi obchodními partnery a velká úcta, kterou chováme k našim zaměstnancům.

Jednáme čestně a v souladu s pravidly

To, čeho dosáhneme jako společnost, závisí na tom, jak každý z nás žije podle našich hodnot a jedná odpovědně – každý den a v každém rozhodnutí. Naše základní hodnoty jsou zakotveny v naší Ústavě. Kodex chování slouží jako vodítko pro to, abychom v našem každodenním podnikání jednali správně.

Hlásíme odchylky

Stavíme se za naše hodnoty a zásady a hlásíme jakékoli chování, které se od nich odchyluje.

Naši zaměstnanci a externí partneři jsou žádáni, aby podnikli kroky nahlášením obav nebo náznaků pochybení, o kterých se domnívají, že porušují Kodex chování společnosti Blaser Swisslube, zákony, předpisy, vnitřní pravidla nebo postupy.

Nesprávné chování můžete nahlásit prostřednictvím nezávislého externího poskytovatele služeb. Kliknutím na následující odkaz opustíte web společnosti Blaser Swisslube a budete přesměrováni na web nezávislého externího poskytovatele služeb.

Odkaz na externího poskytovatele služeb

Stahování souborů

Naše ústava a kodex chování