Blaser Swisslube Logo

Jetmix

Blaser Swisslube – Míchací zařízení Jetmix

Jetmix je ideální míchací zařízení pro přípravu homogenních a jemně rozptýlených emulzí koncentrátu řezné kapaliny ve vodě. Správná příprava je předpokladem pro trvalou stabilitu emulze. Objem při tlaku vody 6 barů: 1’800 litrů / h pro Jetmix.

Požádejte nás o cenovou nabídku:

Stahování souborů

Manipulace a péče o chladící a mazací látky mísitelné s vodou

Jetmix Drum Mounted