Blaser Swisslube Logo

Titrační sada

Jednoduchá metoda měření, která zabraňuje poklesu pH a zajišťuje dlouhodobou stabilitu vaší kovoobráběcí kapaliny.

Naše vodou mísitelné kovoobráběcí kapaliny obsahují pH pufr (alkalická rezerva). Na rozdíl od měření koncentrace refraktometrem titrace také zohledňuje současnou pufrační kapacitu. To vám umožní detekovat jeho smrštění v rané fázi a zajistit dlouhodobou stabilitu chladicí kapaliny.

Titrace se provádí přímo na místě, snadno se s nimi manipuluje a poskytuje okamžité a spolehlivé výsledky.

Doporučujeme pravidelně měřit koncentraci titrací v centrálních systémech i v menších systémech, ve kterých v minulosti došlo k poklesu pH.

Stahování souborů

Faktory násobení specifické pro konkrétní produkt – Amerika: USA, KALIFORNIE, MX

Titrační sada – návod k použití