Blaser Swisslube Logo

Váš schválený partner pro letecký průmysl

Stabilní procesy. Vysoká kvalita. Nízké náklady.

Malá investice, velké výsledky

Nechte nás ukázat vám, že chladicí kapalina není nutným zlem, ale mocnou pákou, která má vliv na vaše celkové náklady. Vhodná kapalina může mít pozitivní vliv na klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou životnost nástrojů, doba cyklu, kvalita obrobku a spokojenost obsluhy.
Životní síla pro vaše stroje
Produktivita, ekonomická efektivita a stabilita procesu jsou faktory, které kriticky závisí na volbě a kvalitě vaší chladicí kapaliny. S naším rozsáhlým know-how v oblasti obrábění a zkušenostmi, službami na zakázku a vynikajícími produkty, vám pomůžeme plně využít potenciál vašich strojů a nástrojů a proměnit vaši chladicí kapalinu v klíčový faktor úspěchu – Tekutý nástroj.

Ve čtyřech krocích k Tekutému nástroji

1 Komplexní analýza
Naši odborníci na obrábění analyzují společně s vámi a přímo u vás vaše výrobní procesy a požadavky.

2 Doporučení pro zlepšení
Dáme vám zprávu o aktuálním stavu a upozorníme na možné oblasti zlepšení.

3 Kontrola reality
Ve prostředí vaší výroby provádíme testy, abychom prokázali, že lze dosáhnout našich navrhovaných zlepšení.

4 Ať jsou vaše cíle jakékoli, pomáháme vám jich dosáhnout:

  • Nižší celkové náklady
  • Lepší kvalita povrchu
  • Spolehlivé a stabilní procesy
  • Bezpečné pracovní prostředí
  • Ekologická výroba
Profitujte z našich znalostí a zkušeností

Máme více než čtyři desetiletí zkušeností s obráběcím průmyslem, což umožňuje našim prodejním inženýrům, strojníkům a chemikům optimalizovat vaše procesy, udržovat je stabilní a rychle řešit problémy.

Know-how a do-how
Naši strojní inženýři a chemici vám pomohou najít odpovědi na vaše výzvy. Udržujeme nejmodernější laboratoře a in-house technologické centrum s nejnovějšími CNC stroji a měřicími zařízeními pro testování nových řešení a simulaci zákaznických procesů.

Na místě pro vás
Naši odborníci na obrábění zajišťují optimální podmínky pro spuštění vaší kovoobráběcí kapaliny a pomáhají vám ji monitorovat a udržovat tak, abyste ze svých strojů a nástrojů vymyšli co nejvíce. A neustále vás podporujeme při identifikaci dalšího potenciálu zlepšování.

Kompletní nabídka kapalin pro obrábění kovů
Ať jsou vaše cíle jakékoli, máme tu správnou chladicí kapalinu k jejich dosažení:

  • Vodou-mísitelné emulze na bázi minerálních nebo esterových olejů
  • Čisté oleje včetně mazání minimálním množstvím (MQL)
  • Syntetická řešení

Se schváleními od společností Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, MTU, Pilatus, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Safran a dalších.

Šetrný k lidem a životnímu prostředí – od roku 1936
Firma Blaser Swisslube vždy stála za řešeními, která mají měřitelnou přidanou hodnotu a jsou šetrná k lidem a životnímu prostředí – od našeho originálního krému na boty pro švýcarské zemědělce přes naši první chladicí kapalinu Blasocut s jejím jedinečným Bio-konceptem až po dnešní Tekutý nástroj.

Partnerství, které stojí za to
Obrábění Inconel disků s lopatkami bylo velkou výzvou u tohoto leteckého dodavatele první úrovně. Nikdy si nemysleli, že kovoobráběcí kapalina by mohla mít vliv na jejich obráběcí procesy. Dokud se nesetkali s našimi odborníky na obrábění a nezažili pákový efekt našeho Tekutého nástroje.

Životnost nástrojů +22 %
Naši odborníci na obrábění analyzovali celý proces obrábění a doporučili Vasco 7000 jako nejvhodnější chladicí kapalinu. Životnost nástrojů se již během zkušební fáze výrazně zlepšila. Také kvalita povrchu byla mnohem lepší a byly vyřešeny problémy se rzí a odlupováním barvy.

Doba cyklu -55%
Největší zlepšení bylo dosaženo snížením doby cyklu o 55%. Práce celé jedné směny by mohla být přerozdělena na jiné úkoly. Kromě toho jsou stroje v lepším stavu, obsluha je spokojená a životnost náplně se výrazně zvýšila.

Otestujte nás. Stojí to za to.

Chtěl bych se dozvědět více o tekutém nástroji od Blaser Swisslube a domluvit si schůzku s odborníkem Blaser.

Ke stažení

Váš schválený partner pro letecký průmysl.